Home Bhajan/SHABAD SARVESHWARI JAGDISHWARI

SARVESHWARI JAGDISHWARI

by artist